ยาใหม่ ที่เกิดจากการนำแอนติบอดี Casirivimab ผสมกับ Imdevimab ซึ่งจะป้องกันการดำเนินโรครุนแรง

รวบรวมคำถามที่คนสนใจทำเลสิค พร้อมคำตอบโดยจักษุแพทย์เฉพาะทางด้าน
เลสิค พร้อมคำแนะนำต่าง ๆ