เปลี่ยนไตอยู่ได้นานกี่ปี

การผ่าตัดเปลี่ยนไต หรือผ่าตัดปลูกถ่ายไต สำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง
ถือเป็นวิธีที่ดีที่สุด