อาการปวดหลังเกิดได้หลายตำแหน่ง ทั้งปวดหลังส่วนบน ปวดหลังช่วงเอว ปวดหลังด้านซ้ายหรือขวา เช็คอาการที่ควรไปพบแพทย์