เด็กหลอดแก้ว

การทำเด็กหลอดแก้ว หรือ IVF เป็นเทคโนโลยีเจริญพันธุ์ที่เพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์สำหรับคู่สามีภรรยาที่มีบุตรยาก ช่วยเติมเต็มครอบครัวให้สมบูรณ์

ลำไส้แปรปรวน

ภาวะผิดปกติเรื้อรังของลำไส้ หรือโรคลำไส้แปรปรวน (IBS) อาจมีอาการคล้ายโรคมะเร็งลำไส้ สามารถตรวจสอบเพื่อแยกโรค และรักษาให้เหมาะสม

ผ่าตัดไส้เลื่อนแบบส่องกล้อง

การผ่าตัดไส้เลื่อนแบบส่องกล้อง แผลเล็ก รวดเร็ว ปลอดภัย รักษาอาการปวดหน่วง ไม่มั่นใจ ทรมานจากไส้เลื่อน