0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

เห็นภาพหัวใจละเอียดขึ้น วางแผนรักษาได้มีประสิทธิภาพขึ้นด้วย CT SCAN 640 slice

วันที่โพสต์ 20 กันยายน 2019

วันที่โพสต์ 20 กันยายน 2019

CT Scan 640 Slice เป็นการตรวจหาความผิดปกติอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย ด้วยลำแสงเอกซ์

โดยฉายลำแสงเอกซ์ผ่านอวัยวะที่ต้องการตรวจในแนวตัดขวาง และให้คอมพิวเตอร์สร้างภาพ เป็นนวัตกรรมทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพสูง โดย CT Scan 640 slice สามารถสร้างภาพ 640 ภาพ ต่อการหมุนของหลอดเอกซเรย์ 1 รอบ
ทำให้การวินิจฉัยโรคมีความรวดเร็ว ไม่ต้องกลั้นหายใจนาน ให้ผลตรวจที่ตรงจุด ถูกต้อง สามารถตรวจหัวใจที่มีอัตราการเต้นสูง 140 bmp หรือเต้นผิดปกติได้ และลดปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับสูงถึง 74% อีกด้วย นอกจากนี้ CT Scan 640 slice สามารถบอกปริมาณคราบหินปูนที่จับเกาะอยู่ในผนังหลอดเลือดโคโรนารี ซึ่งสามารถ นำไปใช้เป็นตัวพยากรณ์ความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบในอนาคตร่วม กับปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ได้ รวมทั้งยังช่วยวินิจฉัยอาการหัวใจวายได้แม่นยำถึง 95%
สำหรับความละเอียดของภาพ ของ เครื่อง CT Scan 640 slice นั้นมีความคมชัด เพราะมีตัวจับภาพเพิ่มมากขึ้น ถึงแม้ว่าอยู่ในภาวะที่หัวใจเต้นเร็วเราก็ยังได้ภาพที่ดี และเส้นเลือดที่ชัดเจน ซึ่งทำให้การวินิจฉัยโรคของแพทย์ง่ายขึ้น เป็นประโยชน์ในการช่วยตรวจรักษา เพราะโรงพยาบาลพระรามเก้าให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการจัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อที่ว่าแพทย์ของทางโรงพยาบาลทุกท่านสามารถนำมาประกอบการตรวจวินิจฉัยโรคและรักษาได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว
สำหรับในด้านการตรวจวินิจฉัยภาวะความผิดปกติของหลอดเลือดหัวใจ สามารถใช้ในการตรวจหลอดเลือดแดงที่เลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ เพื่อวิเคราะห์หลอดเลือดหัวใจเบื้องต้น ,ตรวจการทำงานของหัวใจ และความสามารถในการบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจ และสามารถตรวจติดตามผลการรักษา ภายหลังจากการตรวจรักษาด้วยการสวนหัวใจขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูน และใส่ขดลวดค้ำยัน นอกจากนี้ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 640 slice ยังสามารถใช้ตรวจระบบอื่นๆได้อีกด้วย เช่น หลอดเลือดแดงทุกส่วนของร่างกาย กระดูก สมอง เนื้อเยื้อต่างๆ

แล้วคนไข้ประเภทไหนที่เหมาะกับการตรวจ CT Scan 640 slice

การตรวจหลอดเลือดหัวใจด้วยเครื่อง CT Scan 640 slice นับเป็นวิธีตรวจวินิจฉัยที่เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงเล็กน้อยถึงปานกลาง และมีอาการของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบไม่ชัดเจน เพราะวิธีนี้ทำได้รวดเร็ว โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีปริมาณคราบหินปูนเกาะอยู่บริเวณผนังของหลอดเลือดโคโรนารี
สำหรับกลุ่มผู้มีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ไม่ว่าจะเป็นชายอายุ 40 ปีขึ้นไป หญิงอายุ 55 ปีขึ้นไป ที่มีภาวะของการเป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง สูบบุหรี่ เครียด ขาดการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ หรือมีประวัติสมาชิกในครอบครัวเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ ควรระมัดระวังและตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ เพราะโรคนี้อันตรายถึงชีวิตได้