0
Cart
အစီစဉ်ထဲသို့ဝင်ရန် | မှတ်ပုံတင်ရန်

ပရာရမ္ႏိုင္းေဆးရံုတြင္ ကိုရိုနာဗုိင္းရက္စ္ ကူးစက္မႈမွ ကင္းေဝးေစရန္နွင့္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာ လံုၿခံဳမႈအျပည့္ျဖင့္ ေဆးရံုအတြင္း ေနထိုင္ႏိုင္ရန္ အထူးၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္လ်ွက္ရွိျခင္း

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ဝူဟန္ၿမိဳ႕မွစတင္ျပန႔္ပြားေနေသာ ကိုရိုနာဗိုင္းရက္စ္ (Coronavirus) ေၾကာင့္ အေရွ ့ေတာင္အာရွ နိုင္ငံအသီးသီးတြင္ အသက္ဆုံးရံႈးမႈမ်ား ဆက္တိုက္ျဖစ္ပြားေနေသာ ကာလတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ တ႐ုတ္ျပည္မႀကီးမွ ထိုေရာဂါပိုး ထပ္မံမျပန႔္ပြားေစရန္ အထူးတားျမစ္မႈမ်ားႏွင့္ အထူးထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ထားရတဲ့ အေျခအေနအထိ ျဖစ္ပြားလ်ွက္ရွိပါတယ္။ ထိုင္းနိုင္ငံအတြင္းမွာေတာ့ ယခုလက္ရွိ ေရာဂါပိုးကူးစက္ခံထားရသူ ၁၄ဦး ရွိၿပီး ၄င္းတို ့အား အထူးၾကပ္မတ္ၿပီး အနီးကပ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားျဖင့္ သီးသန္ ့လူနာလက္ခံသည့္ ေဆးရံုႀကီးမ်ားတြင္ ထားရွိ ၿပီး ကုသမႈေပးေနပါတယ္။

ပရာရမ္နိုင္းေဆး႐ုံႀကီး အေနျဖင့္ ေဆးရံုသို ့ပံုမွန္လာေရာက္ ကုသမႈခံယူေနသူမ်ားအတြက္ ယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈ အျပည့္အဝရွိေစရန္ ကိုရိုနာ အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါကို စနစ္တက်ကာကြယ္ စစ္ေဆးမွုမ်ားျဖင့္  အထူးသတိျပဳၿပီး စစ္ေဆးေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္လ်ွက္ ရွိပါတယ္။

ပရာရမ္နိုင္းေဆး႐ုံႀကီးမွ ကိုရိုနာကူးစက္ပိုးကင္းေဝးေစရန္ စနစ္တက်ကာကြယ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွာ –

၁။ ေဆး႐ုံႀကီး၏ဝင္ေပါက္ – ထြက္ေပါက္ရွိသမၽွတြင္ စစ္ေဆးသူအေစာင့္မ်ားခ်ထားျခင္း၊ စနစ္တက် ကိုယ္အပူခ်ိန္ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ လူတိုင္းကို လက္ေသခ်ာေဆးေစၿပီးမွ ေဆး႐ုံထဲသို႔ဝင္ခြင့္ေပးျခင္း။

 

 

၂။ အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ လူနာမ်ားဟုထင္ရပါက ေဆး႐ုံႀကီး၏ အျပင္ဘက္တြင္ေနေစ၍ ရိုးရိုးေနမေကာင္းသူမ်ားထားသည့္ဇုံ ႏွင့္ ဗိုင္းရက္စ္ရွိမည္ဟု ယူဆရေသာ သူမ်ားထားသည့္ဇံု ဟူ၍ သီးသန္ ့စီ ခြဲျခားထားျခင္း။

 

၃။ ဆရာဝန္ ႏွင့္ က်န္းမာေရးဝန္းထမ္းမ်ားသည္ အဆင္သင့္ရွိေနၿပီး ဗိုင္းရပ္ပိုးကာကြယ္သည့္နည္းလမ္းမ်ား ႏွင့္ ေဆး႐ုံမွၾကည့္ၾကပ္ေရးမွူးမ်ားသည္ အနီးကပ္ၾကည့္ရွုမႈုျပဳသည္သာမက ထိုင္းနိုင္ငံေပၚလစီအတိုင္း ၿငိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္၍ သက္ဆိုင္ရာသို႔ ပို႔ေဆာင္ပါမည္။

 

။ အထူးကၽြမ္းက်င္သည့္ ကူးစက္ပိုးကုသသည့္ သမားေတာ္မွ နည္းစနစ္မွန္ကန္စြာျဖင့္ ကုသမႈေပးပါသည္။

 

၅။ ကူးစက္ပိုးမ်ားဖ်က္သိမ္းရာတြင္ ပိုးသတ္ေဆးရည္မ်ားကိုအထူးအသုံးျပဳပါသည္။ ေဆး႐ုံေနရာအႏွံတြင္ထားရွိေပးၿပီး ဆရာဝန္ညႊန္းၾကားခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ

 

၅-၁ ။ ပိုးသတ္ေဆးရည္ျဖင့္ သန္ ့ရွင္းမႈျပဳေသာေနရာမ်ားမွာ ေလွကားလက္တန္းမ်ား ႏွင့္ ဓါတ္ေလွခါးခလုတ္ရွိသည့္ ေနရာမ်ား။


၅-၂ ။ လက္တန္းႏွင့္ လက္ကိုင္ရွိသမၽွေနရာတိုင္းတြင္ ၁ နာရီျခား တစ္ခါ သန႔္ရွင္းေရးျပဳလုပ္ျခင္း။


၆။ လက္ေဆးျခင္းကို ႏွိုးေဆာ္ေပးျခင္း အရက္ျပန္ႏွင့္ ေပါင္းစပ္ထားေသာ လက္ေဆးရည္ကို ေဆး႐ုံသို႔ လာေရာက္ေသာသူမ်ားအတြက္ ဝင္ေပါက္ – ထြက္ေပါက္မ်ား၊ လူနာမ်ားလာေရာက္ ဆက္သြယ္သည့္ ေကာင္တာမ်ားႏွင့္ ဓါတ္ေလွခါး ဝင္ေပါက္ ထြက္ေပါက္ အဝမ်ားတြင္ အသင့္ထားရွိေပးထားပါသည္။


၇။ ကူးစက္ဗိုင္းရပ္အေၾကာင္း ပညာေပးျခင္း၊ ႏွာေခါင္းပိတ္တပ္ဆင္ျခင္း၊ နည္းလမ္းမွန္ကန္စြာ လက္ေဆးျခင္းႏွင့္ နည္းလမ္းမွန္ကန္စြာ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း၊ ႏွာေခ်းျခင္းမ်ားကို ေဆး႐ုံဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ဧည့္သည္မ်ားအား ရွင္းလင္းသင္ျပ အၾကံေပးလ်ွက္ရွိပါသည္။