โปรแกรมตรวจสุขภาพ      

บอกรัก "พ่อ" ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพ " แพ็กเกจ SUPER DAD" ที่มาพร้อมกับรายการตรวจสุขภาพแบบเจาะลึกทุกรายละเอียดสำหรับคุณพ่อโดยเฉพาะ.... ในราคา 17,900 บาท เมื่อซื้อแพ็กเกจคู่ หรือ 18,900 บาทเมื่อซื้อแพ็กเกจเดี่ยว
______________________________________________________________________________
รายการตรวจสุขภาพ SUPER DAD

ซักประวัติและตรวจร่างกายโดยแพทย์


Physical Examination
ตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและเกล็ดเลือด  CBC
ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด  FBS
ตรวจค่าน้ำตาลสะสมในเลือด HbA1c
ตรวจระดับไขมันในเลือด  Total Cholesterol
ตรวจระดับไขมันในเลือด  Triglyceride
ตรวจระดับไขมันในเลือด  HDL
ตรวจระดับไขมันในเลือด  LDL 
ตรวจการทำงานของไต  BUN
ตรวจการทำงานของไต  Creatinine
ตรวจการทำงานของตับ SGOT
ตรวจการทำงานของตับ SGPT
ตรวจการทำงานของตับ Alk. Phosphatase
ตรวจการทำงานของตับ Total Bilirubin
ตรวจหาโปรตีนที่สร้างจากตับ Total Protein
ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ TSH
ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ FT3 , FT4
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้  CEA
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก PSA
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ CA-125
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งกระเพาะอาหาร CA19-9
ตรวจไวรัสตับอักเสบเอ Anti-HAV IgG
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี HBsAg
ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี Anti HBs
ตรวจไวรัสตับอักเสบซี Anti-HCV (Total)
ตรวจหาระดับวิตามินดีในเลือด Vitamin D
ตรวจหาระดับวิตามินบี12 ในเลือด Vitamin B12
ตรวจระดับกรดยูริค (โรคเก๊าท์) Uric Acid
ตรวจปัสสาวะ  Urine Examination
ตรวจอุจจาระทั่วไป Stool Exam
ตรวจอุจจาระ (กรณีตรวจนับเม็ดเลือด) Stool Occult Blood
ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจ  Chest X-ray
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ  Electrocardiogram
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง Ultrasound Whole Abdomen
ตรวจคัดกรองภาวะพังผืดในเนื้อตับและวัดปริมาณไขมันเกาะตับ FibroScan
ตรวจความหนาแน่นของกระดูก Bone Density
ตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยการวิ่งสายพาน Exercise Stress Test 

ตรวจสายตาโดยจักษุแพทย์  Ophthalmological Examination
ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน  Audiogram