โปรแกรมตรวจสุขภาพวันครอบครัว      


จำหน่ายคูปองผ่านระบบออนไลน์
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562

กรุณาเลือกรายการที่ท่านต้องการสั่งซื้อ

# โปรแกรม ราคา | Price (บาท | (THB)) Valid Through
โปรแกรมตรวจสุขภาพตาอย่างละเอียด (Premier Eye Examination Package)2,200.00 31 พ.ค. 2562
โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม (Digital Mammogram & Ultrasound Breast)3,500.00 31 พ.ค. 2562
โปรแกรมตรวจสุขภาพวัยใส3,200.00 31 พ.ค. 2562
โปรแกรมตรวจสุขภาพวัยทำงาน (บุรุษ-สตรี)7,900.00 31 พ.ค. 2562
โปรแกรมตรวจสุขภาพวัยทำงาน (บุรุษ)12,000.00 31 พ.ค. 2562
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Super Dad16,900.00 31 พ.ค. 2562
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Super Mom17,900.00 31 พ.ค. 2562
โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Liquid Prep)1,500.00 31 พ.ค. 2562
โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Sure Path) 1,500.00 31 พ.ค. 2562
โปรแกรมตรวจสุขภาพวัยทำงาน (สตรี)15,500.00 31 พ.ค. 2562