0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

นพ.ชัยพิชิต พุทธาพิทักษ์พงศ์

ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ

คุณวุฒิ

  • ผู้เชี่ยวชาญ อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
  • Gastroenterology

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาบัตร สาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ปี 2555
  • Internal Medicine , Phramongkutklao Hospital, 2012
  • วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ปี 2557
  • Gastroenterology, Phramongkutklao Hospital, 2014
  • อนุสาขา สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ปี 2557
  • Gastroenterology, Phramongkutklao Hospital, 2014

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

09:00 - 20:00

วันจันทร์

09:00 - 17:00

วันอังคาร

13:00 - 20:00

วันพุธ

08:00 - 16:00

วันพฤหัสบดี

08:00 - 16:00

วันศุกร์
-
วันเสาร์
-

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ

นายแพทย์วิกรานต์ สุรกุล
ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ
นพ.อรรตพร พรอนันต์รัตน์
ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ
พญ.กรองทิพย์ เหลืองวิชชเจริญ
ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ
นพ.วิชัย ศิริบุญคุ้ม
ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ