0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

นพ.ธนพงศ์ พันธิ์พิกุล

ศูนย์อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์

ความเชี่ยวชาญ

  • รังสีวิทยา

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์
-
วันจันทร์

12:00 - 20:00

-
วันอังคาร

08:00 - 16:00

วันพุธ

08:00 - 16:00

-
วันพฤหัสบดี

16:00 - 20:00

วันศุกร์

12:00 - 20:00

-
วันเสาร์

07:00 - 16:00

-

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์

นพ.สถาพร ภู่ประเสริฐ
ศูนย์อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์
พญ.ภัทรชุดา ฌอสกุล
ศูนย์อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์
พญ.พันพัชร์ โตสุโขวงศ์
ศูนย์อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์
พญ.อนงค์รัตน์ เกาะสมบัติ
ศูนย์อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์