0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

นพ.ภัทร์ วงศ์จารุพรรณ

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

ประวัติการศึกษา

  • M.D., Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University, (2011)
  • Emergency Medicine,Ramathibodi Hospital Mahidol University(2016)
  • Specialist in Emergency Medicine

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์
วันจันทร์

6:00 - 18:00 น.

วันอังคาร

6:00 - 18:00 น.

วันพุธ

6:00 - 18:00 น.

วันพฤหัสบดี

18:00 - 6:00 น.

วันศุกร์
วันเสาร์

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

นพ.ทวีรัตน์ ขำคมกุล
ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
พญ.เพ็ญประภา ภูมิพิชญดำรง
ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
พญ.สุรางค์ เขียวประเสริฐ
ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
นพ.จีระวัฒน์ วิวัฒนานุสรณ์
ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน