0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

นพ.รุ่งโรจน์ คุณประคัลภ์

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 2)

วุฒิบัตร

  • อายุรศาสตร์

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

07:00-11:00

07:00-11:00

วันจันทร์

07:00-15:00

วันอังคาร

07:00-12:00

วันพุธ

07:00-12:00

วันพฤหัสบดี

07:00-15:00

วันศุกร์

07:00-15:00

วันเสาร์

07:00-15:00

07:00-15:00