0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

ผศ.นพ.ศุภกิจ พิมลธเรศ

ศูนย์กระดูกและข้อพระรามเก้า

ตำแหน่งทางวิชาการ

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้เชี่ยวชาญ

  • ศัลยกรรมกระดูกสันหลัง

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2536
  • ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2543
  • Certificate of Clinical Australian Fellowship Program In Knee arthroscopy & Arthroplasty, 2003
  • Certificate of Lumbar disc Arthroplasty Certification of Endoscopic spine surgery workshop, 2004
  • Certificate of visiting fellowship program in Spinal deformity at Children's hospital Sandiego, USA. 2005

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

-

วันจันทร์

17.00 - 20.00

วันอังคาร

-

วันพุธ

-

วันพฤหัสบดี

-

วันศุกร์

-

วันเสาร์

-

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์กระดูกและข้อพระรามเก้า

นพ.ศุภวิชญ์ พัฒชนะ
ศูนย์กระดูกและข้อพระรามเก้า
นพ.นันทวัฒน์ อุตตโม
ศูนย์กระดูกและข้อพระรามเก้า
นพ.ปวิณ คชเสนี
ศูนย์กระดูกและข้อพระรามเก้า
นพ.ไชยยศ ชัยชาญกุล
ศูนย์กระดูกและข้อพระรามเก้า