0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

นพ.สิทธิโชค ประจวบธัญชาติ

ศูนย์กุมารเวชกรรม

ผู้เชี่ยวชาญ

  • กุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2554 (เกียรตินิยมอันดับ 2)
  • Pediatrics University of Alabama, Mobile,Alabama,USA, 2003
  • Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition, University of Nebraska Medical Center, Omaha,Nebraska USA, 2019

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

-

วันจันทร์

-

วันอังคาร

17.00-20.00

วันพุธ

-

วันพฤหัสบดี

-

วันศุกร์

-

วันเสาร์

10.00-20.00

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์กุมารเวชกรรม

คุณอลิสา รัญเสวะ
ศูนย์กุมารเวชกรรม
คุณอดิศร ทองรักษ์
ศูนย์กุมารเวชกรรม
รศ.นพ.สุโรจน์ ศุภเวคิน
ศูนย์กุมารเวชกรรม
พญ.สุจิตรา ชัยสวนียากรณ์
ศูนย์กุมารเวชกรรม