0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

ผศ.ดร.ศิริพันธ์ ศรีวันยงค์

ศูนย์หู คอ จมูก

ผู้เชี่ยวชาญ

  • การแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย (การตรวจการได้ยิน)

ประวัติการศึกษา

  • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • Audiologist, University of wyoming

ตำแหน่งวิชาการ

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

08:00 - 16:00

สัปดาห์ที่ 4
วันจันทร์

-

วันอังคาร

-

วันพุธ

-

วันพฤหัสบดี

-

วันศุกร์

-

วันเสาร์

-

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์หู คอ จมูก

พลเอก รศ.นพ.สุรเดช จารุจินดา
ศูนย์หู คอ จมูก
นพ.ดนุภัทร รัตนวราห
ศูนย์หู คอ จมูก
พญ.เพชรรัตน์ แสงทอง
ศูนย์หู คอ จมูก
พญ.เมธาวี จันทราภาส
ศูนย์หู คอ จมูก