0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

พญ.วิลาวัลย์ กำจรปรีชา

Mind Center

ผู้เชี่ยวชาญ

  • จิตเวชศาสตร์

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • จิตเวชศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

-

วันจันทร์

-

วันอังคาร

-

วันพุธ

08.00 - 17.00 น.

วันพฤหัสบดี

-

วันศุกร์

-

วันเสาร์

-

แพทย์อื่น ๆ Mind Center

นาวาอากาศตรี นพ.วุฒิโชค พิทักษากร
Mind Center
คุณวรัญญา ถวัลย์กิจดำรงค์
Mind Center
คุณฐิตาภา วิรยศิริ
Mind Center
คุณปทัตตา เลาหเกษมวงศ์
Mind Center