0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

พลเอก รศ.นพ.สุรเดช จารุจินดา

ศูนย์หู คอ จมูก

ผู้เชี่ยวชาญ

  • โสต ศอ นาสิกวิทยา
  • ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า
  • โรคหูและความผิดปกติของการได้ยินและระบบประสาททรงตัว (Otology and Otoneurology)

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2530
  • โสต ศอ นาสิกวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ปี 2536
  • Otology/Neurotology & Skull Base Surgery, The Ear foundation Baptist Hospital, Nashville, TN, USA ปี 2540
  • Vestibular Lab, Washington University , St. Louis , MO, USA.
  • Temporal bone Histopathology, Wake Forest University , North Carolina , USA

ตำแหน่งทางวิชาการ

  • รองศาสตราจารย์

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

-

วันจันทร์

-

วันอังคาร

11:00 - 13:00

วันพุธ

-

วันพฤหัสบดี

-

วันศุกร์

-

วันเสาร์

-

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์หู คอ จมูก

ผศ.ดร.ศิริพันธ์ ศรีวันยงค์
ศูนย์หู คอ จมูก
นพ.ดนุภัทร รัตนวราห
ศูนย์หู คอ จมูก
พญ.เพชรรัตน์ แสงทอง
ศูนย์หู คอ จมูก
พญ.เมธาวี จันทราภาส
ศูนย์หู คอ จมูก