0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

รศ.นพ.สุโรจน์ ศุภเวคิน

ศูนย์กุมารเวชกรรม

ผู้เชี่ยวชาญ

  • กุมารเวชศาสตร์โรคไต

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • กุมารเวชศาสตร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • กุมารเวชศาสตร์โรคไต ,ประเทศสหรัฐอเมริกา

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

16.00 น.

เฉพาะนัด
วันจันทร์

-

วันอังคาร

-

วันพุธ

-

วันพฤหัสบดี

-

วันศุกร์

-

วันเสาร์

-

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์กุมารเวชกรรม

คุณอลิสา รัญเสวะ
ศูนย์กุมารเวชกรรม
คุณอดิศร ทองรักษ์
ศูนย์กุมารเวชกรรม
พญ.สุจิตรา ชัยสวนียากรณ์
ศูนย์กุมารเวชกรรม
พญ.ณัชชา เหลืองอาภาพงศ์
ศูนย์กุมารเวชกรรม