0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

พญ.ฉัตรดาว จางวางกร

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

-

วันจันทร์

07:30 - 14:00

วันอังคาร

-

วันพุธ

-

วันพฤหัสบดี

-

วันศุกร์

-

วันเสาร์

07:30 - 14:00

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์ตรวจสุขภาพ

นพ.ปิยะพงษ์ เลิศอริยะวงศ์
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
นพ.สุรศักดิ์ อุดมพรพฤฒิ
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
พญ.วรรณมงคล หล่อนิมิตดี
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
นพ.ชนรัฐ เสถียร
ศูนย์ตรวจสุขภาพ