0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

ทพ.ดร.อมรพงษ์ วชิรมน

ศูนย์ทันตกรรม

ทันตกรรมศัลยกรรมช่องปากและขากรรไกร ทันตกรรมจัดฟัน

ประวัติการศึกษา

  • ทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Oral and maxillofacial surgery,University college London
  • Orthodontics ,University college London Craniofacial and cleft Surgery,University of Southern California
  • Craniofacial Orthodontics,University of Southern California

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

09:00 - 12:00

วันจันทร์

-

วันอังคาร

-

วันพุธ

-

วันพฤหัสบดี

-

วันศุกร์

-

วันเสาร์

-

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์ทันตกรรม

ทพญ.นฤธร ตนัยอัชฌาวุฒ
ศูนย์ทันตกรรม
ทพญ.สิริณญา กุลวิทิต
ศูนย์ทันตกรรม
ทพญ.สุชนิกา ชินะชัชวารัตน์
ศูนย์ทันตกรรม
ทพญ.เปรมจิต อาภรณ์แม่กลอง
ศูนย์ทันตกรรม