0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

พญ.อนงค์รัตน์ เกาะสมบัติ

ศูนย์อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์

ความเชี่ยวชาญ

  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีวินิจฉัย

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์

นพ.ธนพงศ์ พันธิ์พิกุล
ศูนย์อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์
นพ.สถาพร ภู่ประเสริฐ
ศูนย์อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์
พญ.ภัทรชุดา ฌอสกุล
ศูนย์อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์
พญ.พันพัชร์ โตสุโขวงศ์
ศูนย์อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์