fbpx
0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

นพ.อนุพงษ์ ปริณายก

ศูนย์อายุรกรรม, สถาบันหัวใจและหลอดเลือดพระรามเก้า

อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • อายุรแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจ และ หลอดเลือด คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

9:00 - 14:00

อาทิตย์ที่ 1,3 ของเดือน
วันจันทร์

9:00 - 17:00

วันอังคาร

9:00 - 14:00

วันพุธ

9:00 - 17:00

วันพฤหัสบดี
-
วันศุกร์

9:00 - 17:00

วันเสาร์

9:00 - 14:00

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์อายุรกรรม

พญ.ปานหทัย ทองมาก
ศูนย์อายุรกรรม
นพ.อรรตพร พรอนันต์รัตน์
ศูนย์อายุรกรรม
พญ.กรองทิพย์ เหลืองวิชชเจริญ
ศูนย์อายุรกรรม
นพ.วิชัย ศิริบุญคุ้ม
ศูนย์อายุรกรรม