0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

พญ.อาภาภรณ์ พึ่งยอด

Mind Center

 

ความเชี่ยวชาญ

  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชเด็ก และวัยรุ่น

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์
-
วันจันทร์
-
วันอังคาร

17:00 - 20:00

วันพุธ
-
วันพฤหัสบดี
-
วันศุกร์

16:30 - 18:30

วันเสาร์

9:00 - 15:00

เฉพาะเสาร์ที่1, 3 และ 5

แพทย์อื่น ๆ Mind Center

แพทย์หญิงพรทิพย์ ศรีโสภิต
Mind Center
นพ.ธนะ ศรีหะวรรณ์
Mind Center
คุณพิณกาญจน์ ศรีศรากร
Mind Center
นพ.กฤษณ์ ศรีธิหล้า
Mind Center