0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

นพ.อาทิตย์ เจียรนัยศิลาวงศ์

ศูนย์จักษุ

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (เกียรตินิยมอันดับ 2) 2519
  • จักษุวิทยา ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2525

ความเชี่ยวชาญ

  • ผู้เชี่ยวชาญจักษุวิทยา

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์
-
วันจันทร์

9:00 - 17:00

วันอังคาร

9:00 - 17:00

วันพุธ

9:00 - 17:00

วันพฤหัสบดี

9:00 - 17:00

วันศุกร์

9:00 - 17:00

วันเสาร์
-

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์จักษุ

แพทย์หญิงสรัญญา สมิทธารักษ์
ศูนย์จักษุ
พญ.วริษฐา ลักษณะพุกก์
ศูนย์จักษุ
นพ.อภิวัฒน์ มาวิจักขณ์
ศูนย์จักษุ
พญ.จิภาดา พฤกษาชลวิทย์
ศูนย์จักษุ