0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

พญ.บุราเพ็ญ บุญชู

Mind Center

 

ผู้เชี่ยวชาญ

  • จิตเวชศาสตร์

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์ ,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • จิตเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

9:00 - 17:00

วันจันทร์

-

-
วันอังคาร

-

-
วันพุธ

-

-
วันพฤหัสบดี

-

-
วันศุกร์

-

-
วันเสาร์

-

-

แพทย์อื่น ๆ Mind Center

นาวาอากาศตรี นพ.วุฒิโชค พิทักษากร
Mind Center
คุณวรัญญา ถวัลย์กิจดำรงค์
Mind Center
คุณฐิตาภา วิรยศิริ
Mind Center
คุณปทัตตา เลาหเกษมวงศ์
Mind Center