0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

นพ.ชัยพร ทีฆเสนีย์

ศูนย์กระดูกและข้อพระรามเก้า

 

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์
-
วันจันทร์
-
วันอังคาร
-
วันพุธ
-
วันพฤหัสบดี

17:00 - 20:00

วันศุกร์

13:00 - 16:00

วันเสาร์
-

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์กระดูกและข้อพระรามเก้า

พญ.ปารวี ชีวะอิสระกุล
ศูนย์กระดูกและข้อพระรามเก้า
นายแพทย์ชวนนท์ สุมนะเศรษฐกุล
ศูนย์กระดูกและข้อพระรามเก้า
นายแพทย์เฉลิมศักดิ์ ศรีวรกุล
ศูนย์กระดูกและข้อพระรามเก้า
นายแพทย์อนุชาต ลลิตวงศ์ชัย
ศูนย์กระดูกและข้อพระรามเก้า