0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

นพ.จักรพันธุ์ สุทัศน์วรวุฒิ

ศูนย์จักษุ

 

ความเชี่ยวชาญ

  • จักษุวิทยา
  • จักษุวิทยาโรคต้อหิน

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 2)
  • จักษุวิทยา รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • จักษุวิทยาโรคต้อหิน รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

08:00-12:00

วันจันทร์

09:00-17:00

วันอังคาร

09:00-20:00

วันพุธ

09:00-17:00

วันพฤหัสบดี

09:00-20:00

วันศุกร์

09:00-12:00

วันเสาร์

-

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์จักษุ

พญ.สรัญญา สมิทธารักษ์
ศูนย์จักษุ
พญ.วริษฐา ลักษณะพุกก์
ศูนย์จักษุ
นพ.อภิวัฒน์ มาวิจักขณ์
ศูนย์จักษุ
พญ.จิภาดา พฤกษาชลวิทย์
ศูนย์จักษุ