0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

นพ.เฉลิมพงศ์ ชีวชุติรุ่งเรือง

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

09:00 - 20:00

วันจันทร์
-
วันอังคาร
-
วันพุธ
-
วันพฤหัสบดี
-
วันศุกร์
-
วันเสาร์
-

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

นพ.พศวีร์ ขวัญช่วย
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
พญ.สุคนธมาศ เสรีสิทธิธรรม
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
นพ.ปรมินทร์ ชัยวิบูลย์ผล
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
พญ.ชมพูนุช พงษ์อัคคศิรา
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู