0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

พญ.ฉันทพัทธ์ พฤกษะวัน

ศูนย์กุมารเวชกรรม

ผู้เชี่ยวชาญ

  • กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • กุมารเวชศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงระบาดวิทยา ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

16:00 - 19:00

อาทิตย์ที่ 2,4 ของเดือน
วันจันทร์

-

วันอังคาร

-

วันพุธ

-

วันพฤหัสบดี

-

วันศุกร์

-

วันเสาร์

-

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์กุมารเวชกรรม

คุณอลิสา รัญเสวะ
ศูนย์กุมารเวชกรรม
คุณอดิศร ทองรักษ์
ศูนย์กุมารเวชกรรม
รศ.นพ.สุโรจน์ ศุภเวคิน
ศูนย์กุมารเวชกรรม
พญ.สุจิตรา ชัยสวนียากรณ์
ศูนย์กุมารเวชกรรม