0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

ทพญ.ดร.จันทรกร แจ่มไพบูลย์

ศูนย์ทันตกรรม

ปริทันตวิทยา (รักษาโรคเหงือก)

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

-

วันจันทร์

17:00 - 20:00

วันอังคาร

-

วันพุธ

-

วันพฤหัสบดี

17:00 - 20:00

อาทิตย์ที่ 2 และ 4
วันศุกร์

-

วันเสาร์

13:00 - 20:00

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์ทันตกรรม

ทพ.ดร.อมรพงษ์ วชิรมน
ศูนย์ทันตกรรม
ทพญ.นฤธร ตนัยอัชฌาวุฒ
ศูนย์ทันตกรรม
ทพญ.สิริณญา กุลวิทิต
ศูนย์ทันตกรรม
ทพญ.สุชนิกา ชินะชัชวารัตน์
ศูนย์ทันตกรรม