0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

นพ.ชยุติ วงศ์เลิศวิศวกร

Mind Center

ความเชี่ยวชาญ

  • จิตเวชศาสตร์

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์
-
วันจันทร์
-
วันอังคาร

16:00 - 20:00

วันพุธ

16:00 - 20:00

วันพฤหัสบดี
-
วันศุกร์
-
วันเสาร์

08:00 - 17:00

แพทย์อื่น ๆ Mind Center

แพทย์หญิงพรทิพย์ ศรีโสภิต
Mind Center
นพ.ธนะ ศรีหะวรรณ์
Mind Center
คุณพิณกาญจน์ ศรีศรากร
Mind Center
นพ.กฤษณ์ ศรีธิหล้า
Mind Center