0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

ทพญ.ชุติมา ไตรรัตน์วรกุล

ศูนย์ทันตกรรม

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมเด็ก

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

-

วันจันทร์

-

วันอังคาร

-

วันพุธ

-

วันพฤหัสบดี

09:00 - 16:00

วันศุกร์

-

วันเสาร์

09:00 - 16:00

อาทิตย์ที่ 4

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์ทันตกรรม

ทพ.ดร.อมรพงษ์ วชิรมน
ศูนย์ทันตกรรม
ทพญ.นฤธร ตนัยอัชฌาวุฒ
ศูนย์ทันตกรรม
ทพญ.สิริณญา กุลวิทิต
ศูนย์ทันตกรรม
ทพญ.สุชนิกา ชินะชัชวารัตน์
ศูนย์ทันตกรรม