0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

คุณชุติวรรณ แก้วไสย

ศูนย์กุมารเวชกรรม

ผู้เชี่ยวชาญ

  • ด้านการผิดปกติของการสื่อความหมาย

ประวัติการศึกษา

  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ความผิดปกติของการสื่อความหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล (2547)

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

08:30-12:00

วันจันทร์

-

วันอังคาร

-

วันพุธ

16:30-19:30

วันพฤหัสบดี

-

วันศุกร์

-

วันเสาร์

-

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์กุมารเวชกรรม

คุณอลิสา รัญเสวะ
ศูนย์กุมารเวชกรรม
คุณอดิศร ทองรักษ์
ศูนย์กุมารเวชกรรม
รศ.นพ.สุโรจน์ ศุภเวคิน
ศูนย์กุมารเวชกรรม
พญ.สุจิตรา ชัยสวนียากรณ์
ศูนย์กุมารเวชกรรม