0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

นพ.หาญพงศ์ ฟักทองพรรณ

ศูนย์กระดูกและข้อพระรามเก้า

 

ความเชี่ยวชาญ

  • ศัลยกรรมกระดูก

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์
-
วันจันทร์
-
วันอังคาร
-
วันพุธ
-
วันพฤหัสบดี
-
วันศุกร์
-
วันเสาร์

15:00 - 20:00

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์กระดูกและข้อพระรามเก้า

พญ.ปารวี ชีวะอิสระกุล
ศูนย์กระดูกและข้อพระรามเก้า
นายแพทย์ชวนนท์ สุมนะเศรษฐกุล
ศูนย์กระดูกและข้อพระรามเก้า
นายแพทย์เฉลิมศักดิ์ ศรีวรกุล
ศูนย์กระดูกและข้อพระรามเก้า
นายแพทย์อนุชาต ลลิตวงศ์ชัย
ศูนย์กระดูกและข้อพระรามเก้า