0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

นพ.จิงโจ้ สายสอาด

ศูนย์อายุรกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • อายุรแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจ และหลอดเลือด

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

-

วันจันทร์

17:00-22:00

วันอังคาร

-

วันพุธ

-

วันพฤหัสบดี

-

วันศุกร์

-

วันเสาร์

-

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์อายุรกรรม

พญ.ปานหทัย ทองมาก
ศูนย์อายุรกรรม
นพ.อรรตพร พรอนันต์รัตน์
ศูนย์อายุรกรรม
พญ.กรองทิพย์ เหลืองวิชชเจริญ
ศูนย์อายุรกรรม
นพ.วิชัย ศิริบุญคุ้ม
ศูนย์อายุรกรรม