0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

พญ.กมลชนก นิ่มสวัสดิ์

ศูนย์จักษุ

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์ รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 2533
  • จักษุวิทยา รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 2539

ความเชี่ยวชาญ

  • ผู้เชี่ยวชาญจักษุวิทยา

เพิ่มเติม

  • อาจารย์พิเศษคณะแพทย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์
-
วันจันทร์

8:00 - 16:00

วันอังคาร

8:00 - 16:00

วันพุธ

8:00 - 16:00

วันพฤหัสบดี

8:00 - 16:00

วันศุกร์

8:00 - 16:00

วันเสาร์
-

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์จักษุ

แพทย์หญิงสรัญญา สมิทธารักษ์
ศูนย์จักษุ
พญ.วริษฐา ลักษณะพุกก์
ศูนย์จักษุ
นพ.อภิวัฒน์ มาวิจักขณ์
ศูนย์จักษุ
พญ.จิภาดา พฤกษาชลวิทย์
ศูนย์จักษุ