0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

พญ.กานติ์ชนิต ผลประไพ

Mind Center

 

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล 2553
  • จิตเวชศาสตร์ รพ.พระมงกุฎเกล้า 2557

ความเชี่ยวชาญ

  • จิตเวชศาสตร์

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์
-
วันจันทร์
-
วันอังคาร

10:00 - 20:00

วันพุธ

10:00 - 17:00

วันพฤหัสบดี

9:00 - 17:00

วันศุกร์

10:00 - 16:00

วันเสาร์

8:00 - 17:00

แพทย์อื่น ๆ Mind Center

นพ.ธนะ ศรีหะวรรณ์
Mind Center
คุณพิณกาญจน์ ศรีศรากร
Mind Center
นพ.กฤษณ์ ศรีธิหล้า
Mind Center
นพ.ธันวรุจน์ บูรณสุขสกุล
Mind Center