0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

นพ.การันตร์ วงศ์ปราการสันติ

ศูนย์อายุรกรรม

ความชำนาญ

  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวช

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

09:00-17:00

วันจันทร์

-

วันอังคาร

-

วันพุธ

-

วันพฤหัสบดี

18:00-20:00

วันศุกร์

-

วันเสาร์

-

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์อายุรกรรม

พญ.ปานหทัย ทองมาก
ศูนย์อายุรกรรม
นพ.อรรตพร พรอนันต์รัตน์
ศูนย์อายุรกรรม
พญ.กรองทิพย์ เหลืองวิชชเจริญ
ศูนย์อายุรกรรม
นพ.วิชัย ศิริบุญคุ้ม
ศูนย์อายุรกรรม