0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

นพ.กนธีร์ สังขวาสี

ศูนย์สูตินรีเวช

 

ความเชี่ยวชาญ

  • สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
  • มะเร็งวิทยานรีเวช

วุฒิบัตร

  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาสูติศาสตร์-นรีวิทยา
  • เกียรติบัตรมะเร็งวิทยานรีเวช
  • อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ครอบครัว

ผลงานวิชาการ

  • ตำรา Textbook "Simplified Gynecologic oncology"
  • อาจารย์วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

09:00 - 16:00

วันจันทร์
-
วันอังคาร
-
วันพุธ
-
วันพฤหัสบดี
-
วันศุกร์
-
วันเสาร์
-

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์สูตินรีเวช

พญ.ธิษณา อนันตวัฒน์
ศูนย์สูตินรีเวช
พญ.วรรณมงคล หล่อนิมิตดี
ศูนย์สูตินรีเวช
นพ.ชาญชัย สุชาติวัฒนชัย
ศูนย์สูตินรีเวช
พญ.พรรณวรา ปริตกุล
ศูนย์สูตินรีเวช