0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

นพ.ณรงค์ เชาวนะปัญจะ

ศูนย์หู คอ จมูก

ประวัติการศึกษา

  • โสต ศอ นาสิกวิทยา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2546)
  • แพทยศาสตร์, ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (2540)

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

08:00-13:00

วันจันทร์

07:30-14:30

วันอังคาร

07:30-14:30

วันพุธ

07:30-14:30

วันพฤหัสบดี

07:30-14:30

วันศุกร์

07:30-14:30

วันเสาร์

-

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์หู คอ จมูก

พญ.เพลิน สุตรา
ศูนย์หู คอ จมูก
พญ.เพชรรัตน์ แสงทอง
ศูนย์หู คอ จมูก
พญ.เมธาวี จันทราภาส
ศูนย์หู คอ จมูก
พญ.วรวลัญช์ หงส์เลิศนภากุล
ศูนย์หู คอ จมูก