0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

ทพญ.นฤธร ตนัยอัชฌาวุฒ

ศูนย์ทันตกรรม

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

-

วันจันทร์

-

วันอังคาร

-

วันพุธ

-

วันพฤหัสบดี

-

วันศุกร์

13:00 - 16:00

วันเสาร์

-

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์ทันตกรรม

ทพ.ดร.อมรพงษ์ วชิรมน
ศูนย์ทันตกรรม
ทพญ.สิริณญา กุลวิทิต
ศูนย์ทันตกรรม
ทพญ.สุชนิกา ชินะชัชวารัตน์
ศูนย์ทันตกรรม
ทพญ.เปรมจิต อาภรณ์แม่กลอง
ศูนย์ทันตกรรม