fbpx
0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

นพ.นรศักดิ์ สุวจิตตานนท์

ศูนย์อายุรกรรม, สถาบันหัวใจและหลอดเลือดพระรามเก้า

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 2550
  • อายุรศาสตร์, รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจ, รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เชี่ยวชาญทางด้าน

  • ผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

9:00 - 17:00

วันจันทร์

7:00 - 15:00

วันอังคาร
-
วันพุธ

7:00 - 12:00

วันพฤหัสบดี

9:00 - 20:00

วันศุกร์

8:00 - 16:00

วันเสาร์
-

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์อายุรกรรม

พญ.ปานหทัย ทองมาก
ศูนย์อายุรกรรม
นพ.อรรตพร พรอนันต์รัตน์
ศูนย์อายุรกรรม
พญ.กรองทิพย์ เหลืองวิชชเจริญ
ศูนย์อายุรกรรม
นพ.วิชัย ศิริบุญคุ้ม
ศูนย์อายุรกรรม