0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

ทพญ.อรนา รัตนสุวรรณ

ศูนย์ทันตกรรม

ทันตกรรมประดิษฐ์

ประกาศนียบัตร

  • ประกาศนียบัตรชั้นสูง(ทันตกรรมประดิษฐ์) คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการศึกษา

  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

-

วันจันทร์

09.00-16.00

วันอังคาร

-

วันพุธ

13.00-16.00

วันพฤหัสบดี

-

วันศุกร์

-

วันเสาร์

-

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์ทันตกรรม

ทพ.ดร.อมรพงษ์ วชิรมน
ศูนย์ทันตกรรม
ทพญ.นฤธร ตนัยอัชฌาวุฒ
ศูนย์ทันตกรรม
ทพญ.สิริณญา กุลวิทิต
ศูนย์ทันตกรรม
ทพญ.สุชนิกา ชินะชัชวารัตน์
ศูนย์ทันตกรรม