0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

พญ.อรพิชญา ไกรฤทธิ์

ศูนย์อายุรกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

ประวัติการศึกษา

  • อายุรศาสตร์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ, แพทยศาสตร์, รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • อายุรศาสตร์, ศูนย์การแพทย์ Metrowest บอสตันแมสซาชูเซตส์
  • เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ, มหาวิทยาลัยบอสตันบอสตันแมสซาชูเซตส์ (2548)
  • Certificate of Added qualification in Geriatric Medicine
  • อาจารย์ประจตำหน่วยเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

-

วันจันทร์

-

วันอังคาร

17:00-20:00

วันพุธ

-

วันพฤหัสบดี

17:00-20:00

วันศุกร์

-

วันเสาร์

09:00-13:00

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์อายุรกรรม

พญ.มัณฑนา สันดุษฎี
ศูนย์อายุรกรรม
พญ.ปานหทัย ทองมาก
ศูนย์อายุรกรรม
นพ.อรรตพร พรอนันต์รัตน์
ศูนย์อายุรกรรม
พญ.กรองทิพย์ เหลืองวิชชเจริญ
ศูนย์อายุรกรรม