fbpx
0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

นพ.ภัทร์ วงศ์จารุพรรณ

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล (2554)
  • เวชศาสตร์ฉุกเฉิน,รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล(2559)
  • ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์
-
วันจันทร์

6:00 - 18:00

วันอังคาร

6:00 - 18:00

วันพุธ

18:00 - 6:00

วันพฤหัสบดี

18:00 - 6:00

วันศุกร์
-
วันเสาร์
-

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

นพ.ทวีรัตน์ ขำคมกุล
ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
พญ.เพ็ญประภา ภูมิพิชญดำรง
ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
พญ.สุรางค์ เขียวประเสริฐ
ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
นพ.จีระวัฒน์ วิวัฒนานุสรณ์
ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน