0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

พญ.พันพัชร์ โตสุโขวงศ์

ศูนย์อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์

ประวัติการศึกษา

  • ผู้เชี่ยวชาญรังสีวิทยาวินิจฉัย,ภาพวินิจฉัยชั้นสูง
  • แพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2551)
  • รังสีวิทยาวินิจฉัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2557)
  • ภาพวินิจฉัยชั้นสูง, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2559)

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

08:00 - 17:00

วันจันทร์

06:00 - 15:00

-
วันอังคาร
-
วันพุธ

9:30 - 18:30

วันพฤหัสบดี

9:30 - 18:30

วันศุกร์

6.00-15.00

ศุกร์ที่ 2 และ 4 ออกตรวจ 8.00 - 17.00น.
วันเสาร์
-

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์

นพ.ธนพงศ์ พันธิ์พิกุล
ศูนย์อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์
นพ.สถาพร ภู่ประเสริฐ
ศูนย์อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์
พญ.ภัทรชุดา ฌอสกุล
ศูนย์อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์
พญ.อนงค์รัตน์ เกาะสมบัติ
ศูนย์อิมเมจจิ้ง เซ็นเตอร์