0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

พญ.พรรณวรา ปริตกุล

ศูนย์สูตินรีเวช

ความเชี่ยวชาญ

  • ผู้เชี่ยวชาญสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2546)
  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2552)

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

08:00 - 16:00

วันจันทร์

08:00 - 16:00
16:00 - 19:00

08:00 - 16:00 ศูนย์ตรวจสุขภาพ (สูติ-นรีเวช) 16:00 - 19:00 ศูนย์สูติ-นรีเวช
วันอังคาร

08:00 - 16:00

วันพุธ
-
วันพฤหัสบดี

08:00 - 15:00

วันศุกร์

08:00 - 14:00

วันเสาร์

-

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์สูตินรีเวช

พญ.ธิษณา อนันตวัฒน์
ศูนย์สูตินรีเวช
พญ.วรรณมงคล หล่อนิมิตดี
ศูนย์สูตินรีเวช
นพ.ชาญชัย สุชาติวัฒนชัย
ศูนย์สูตินรีเวช
พญ.อรพรรณ แก้วเชื้อ
ศูนย์สูตินรีเวช