0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

นพ.ปรมินทร์ ชัยวิบูลย์ผล

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ผู้เชี่ยวชาญ

  • ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ปริญญาบัตร และสถาบันการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล 2551

วุฒิบัตร

  • สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู, ประเทศไทย, 2557

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

14:00 - 17:00

เฉพาะอาทิตย์ที่ 1,3
วันจันทร์

08:00 - 17:00

วันอังคาร

08:00 - 17:00

วันพุธ

08:00 - 17:00

วันพฤหัสบดี

08:00 - 17:00

พฤ ที่ 2,4 ออกตรวจ 14 - 20:00น.
วันศุกร์

08:00 - 17:00

วันเสาร์
เฉพาะเสาร์ที่ 2 และ 4

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

นพ.เฉลิมพงศ์ ชีวชุติรุ่งเรือง
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
นพ.พศวีร์ ขวัญช่วย
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
พญ.สุคนธมาศ เสรีสิทธิธรรม
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
พญ.ชมพูนุช พงษ์อัคคศิรา
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู