0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

ทพญ.ปริยา คิดดี

ศูนย์ทันตกรรม

ผู้เชี่ยวชาญ

  • ทันตกรรมประดิษฐ์

ประวัติการศึกษา

  • ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ทันตกรรมสำหรับฟันปลอม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

-

วันจันทร์

08:00 - 16:00

วันอังคาร

08:00 - 16:00

วันพุธ

08:00 - 20:00

วันพฤหัสบดี

08:00 - 12:00

วันศุกร์

08:00 - 16:00

วันเสาร์

-

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์ทันตกรรม

ทพ.ดร.อมรพงษ์ วชิรมน
ศูนย์ทันตกรรม
ทพญ.นฤธร ตนัยอัชฌาวุฒ
ศูนย์ทันตกรรม
ทพญ.สิริณญา กุลวิทิต
ศูนย์ทันตกรรม
ทพญ.สุชนิกา ชินะชัชวารัตน์
ศูนย์ทันตกรรม