0
Cart
เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

ทพ.ดร.ภัททพล อัศวนันท์

ศูนย์ทันตกรรม

ทันตกรรมประดิษฐ์ (ใส่ฟัน)

เวลาออกตรวจ

วันอาทิตย์

-

วันจันทร์

-

วันอังคาร

-

วันพุธ

09:00 - 12:00

วันพฤหัสบดี

-

วันศุกร์

09:00 - 16:00

วันเสาร์

-

แพทย์อื่น ๆ ศูนย์ทันตกรรม

ทพ.ดร.อมรพงษ์ วชิรมน
ศูนย์ทันตกรรม
ทพญ.นฤธร ตนัยอัชฌาวุฒ
ศูนย์ทันตกรรม
ทพญ.สิริณญา กุลวิทิต
ศูนย์ทันตกรรม
ทพญ.สุชนิกา ชินะชัชวารัตน์
ศูนย์ทันตกรรม